જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ ક્યું ન ભજો કિરતાર હો પ્યારે.૨/૪

૨૩૦૭ ૨/૪                   પદ : ૨
 
જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ ક્યું ન ભજો કિરતાર હો પ્યારે.     જ. ટેક
યા તન રંગ પતંગકા પાની, જાતાં ન લાગે વાર હો પ્યારે.           જ. ૧
માત પિતા મેરી સુત બંધવ, સબ માયાકે યાર હો પ્યારે.           જ. ૨
મેરે મેરે કરકે મૂરખ, ક્યું તાનત હે ભાર હો પ્યારે.                     જ. ૩
બ્રહ્માનંદ કહે સુન બંદે, પ્રભુ ભજ ઉતરો પાર હો પ્યારે.             જ. ૪ 

મૂળ પદ

જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ કાહેકુ કરત ગુમાન હો પ્યારે.

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
જયદીપ સ્વાદિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સારી

હિન્દી ભજન
Studio
Audio
0
0