ચેતન વાલે ચેતીઓ, મેં કહત હું હાથ બજાય હો પ્યારે૪/૪

૨૩૦૯         ૪/૪           પદ : ૪
 
ચેતન વાલે ચેતીઓ, મેં કહત હું હાથ બજાય હો પ્યારે.           ચે. ટેક
નર તનકુ ઈંદ્રાદિક ઇચ્છત , શિવ બ્રહ્માદિક ચ્હાય હો પ્યારે.       ચે. ૧
સો તોકુ નર દેહી બંદે, સહજ મિલી હે આય હો પ્યારે.             ચે. ૨
જાતે જન્મ મરણ દુઃખ જાવે, સો અબ કર ઉપાય હો પ્યારે.        ચે. ૩
બ્રહ્માનંદ કહે સબ તજકે , ગોવિંદકે ગુણ ગાય હો પ્યારે.           ચે. ૪ 

 

 

મૂળ પદ

જગમેં રહેના દો દિનકા, તુમ કાહેકુ કરત ગુમાન હો પ્યારે.

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
અનુપ જલોટા

કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫


કીર્તન આરાધના
Studio
Audio
0
0