પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે, પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે;૨/૪

૨૩૬૪ ૨/૪ પદ : ૨

પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે, પ્રાણી શી ગતિ તારી થાશે રે;

જ્યારે જમના દૂત દેખાશે રે. પ્રા. ટેક

હમણાં તો રસિયો વાલમ થઇ, રહે છે પરત્રિયા પાસે રે. પ્રા. ૧

સંત તણી સોબત તુંને ન ગમે, રીઝે જગત તમાસે રે. પ્રા. ૨

કોઇનું સુખ દેખીને દાઝે, એવો મલિન તારો આશે રે . પ્રા. ૩

બ્રહ્માનંદ કહે જોઇને તન ગોરું, ફૂલીશમાં એતો જાશે રે. પ્રા. ૪

મૂળ પદ

ભજી લેને શ્યામળો સુખકારી રે, ભજી લેને શ્યામળો સુખકારી રે

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


સત્સંગ સાગર
Studio
Audio
0
0