સતસંગ વિના જનમ મરણ બ્રહ્મ જાળ મટે નહીં જંતને ;૨/૪

૨૪૧૧ ૨/૪ પદ : ૨

સતસંગ વિના જનમ મરણ બ્રહ્મ જાળ મટે નહીં જંતને ;

મન માન તજી તે માટે, શરણે જાઇ રૈયે સંતને. ટેક.

જો અડસઠ તિરથ ફરી આવે, નિત્ય નિગમ વિધિ કરી કરી ના'વે;

કેદી જીવપણુ તેનું નવ જાવે. સ. ૧

જો ઈંગલા પિંગલાની ખબર જડે, કરી આગ્રહ તેને કેડ પડે;

તેણે ચિત્તને બમણો ફેર ચડે. સ. ૨

કોઇ વાસ કરે જાઇને કાશી, કોઇ અન્ન ન ખાય રહે અપવાસી;

એ મનની છે સર્વે હાંસી. સ. ૩

જો ફીરતાં સંત સમાજ મળે , તો સુખે મનની ભ્રાંતિ ટળે;

કહે બ્રહ્માનંદ સંત માંહી ભળે. સ. ૪

મૂળ પદ

મન મોહ ટળે, રામ મળે નિર્મળ હરિજનના સંગથી;

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા
સારંગ
શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

પરંપરાગત (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
0
0