અપના યા જગમેં નહીં કોય ૨/૪

૨૪૩૧ ૨/૪                 પદ : ૨
અપના યા જગમેં નહીં કોય.                                      અ. ટેક
મેહરી પૂત જનક અરુ જનની, સબહી રહેંગે રોય.        અ. ૧
દેશ વિલાયત હય ગય છનમેં , સબહી બિરાને હોય.   અ. ૨
દેવનકુ દુરલભ યા નર તન, ક્યું નાખત હે ખોય.          અ. ૩
બ્રહ્માનંદ કહે તેરે હિતકી , અંતર દ્રગ કરી જોય.         અ. ૪

મૂળ પદ

જગમેં મત કીજો અભિમાન

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા
અજાણ રાગ
શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
0
0