પ્રગટ પ્રમાણ હરિ બિન પ્રાની, ક્યું જહાં તહાં ભટકંતા હે;૭/૧૨

૨૪૫૭ ૭/૧૨ પદ : ૭
પ્રગટ પ્રમાણ હરિ બિન પ્રાની, ક્યું જહાં તહાં ભટકંતા હે;
ઓર ઉપાય કીયે તે કોઇ વિધિ , આત ન ભવકો અંતા હે.
ભોમીમેંહી જલ સભર ભર્યા હે, તાપર પ્યાસ મરંતા હે;
વાપી કુપ તડાગ નદી બિન, તૃપ્તિ કુંન લહંતા હે.
છોકરિયાં ઢીગલિયાં ખેલત, તેહી લખી મન હરખંતા હે;
જ્યો પરનેકે સુખકુ પાયે, સો તેહી દેખી હસંતા હે.
સ્વપ્નેમેં પંચામૃત પાયા, જાગે ભૂખ મરંતા હે;
પ્રગટબિના ત્યુંહી પ્રીત લગે નહી, સબ મિલ સંત કહંતા હે.
પ્રગટ પ્રમાણ પુરાણ બતાવે, ગીતા પ્રગટ કથંતા હે;
પ્રગટ પ્રમાણ વિના બ્રહ્માનંદ, સબહી જગ ભરમંતા હે.

મૂળ પદ

સમર સમર સદ્‌ગુરુ સાહેબકુ, ક્યા મુખ બક બક કરતા હે;

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
ચંદુભાઈ રાઠોડ (ગાયક)

શ્રી સહજાનંદ સંસ્કારધામ મહામંત્રપીઠ ફરેણી જી.રાજકોટ gujarat india phone:-+91-2824-283383/283108/9662517626

ચંદુભાઈ રાઠોડ (સ્વરકાર)
કીર્તનમાળા-૧
Studio
Audio
0
0