જોગ જુક્તિ જાનત સોઇ જોગી, રહત જગતમેં ન્યારે હે;૧૨/૧૨

૨૪૬૨ ૧૨/૧૨ પદ : ૧૨
જોગ જુક્તિ જાનત સોઇ જોગી, રહત જગતમેં ન્યારે હે;
કરત નહીં મન દ્રોહ કોઉકો , મમતા મોહ નિવારે હે.
નારી દરશન આદિક જગમેં , મૈથુન અષ્ટ પ્રકારે હે;
તાકુ તજત ભજત હરિ પદકુ, ડોલત હોય મતવારે હે.
જો શરણાગત આયે પ્રાણી, તાકુ પાર ઉતારે હે ;
પર્વતપ્રાય ધર્મતે ન ડગત, વ્રહદ વ્રત અંગ ધારે હે.
દેહ અધ્યાસ મિટાય દીયા હે, વિષય વિકાર વિસારે હે
ઈંદ્રી પાંચ પકડ વશ કીને, મોહાદિક રિપુ મારે હે.
અક્ષર ક્ષરકે પાર અખંડિત, તેહી સિદ્ધાંત વિચારે હે;
બ્રહ્માનંદ કહત હે એસે, સંત પ્રભુકુ પ્યારે હે;

મૂળ પદ

સમર સમર સદ્‌ગુરુ સાહેબકુ, ક્યા મુખ બક બક કરતા હે;

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી