કરત સીંગાર આરતી ભોર વિરહકો તાપ સંતાપ મીટત સબ, નિરખત નટવર નંદકિશોર..૧/૨

 

કરત સીંગાર આરતી ભોર, ટેક૦
વિરહકો તાપ સંતાપ મીટત સબ, નિરખત નટવર નંદકિશોર - કરત૦
કંચન થાર કપૂરકી બાતી, , આરતી ઉતારે ઇન્દ્ર કર જોર,
નાચત નભ અપછરા મુદિતમન, દેવ કરત અતિ દુંદુભિઘોર - કરત૦
ભવ બ્રહ્માદિક આયે દરશહિત, જય જય શબ્દ હોત ચહુકોર,
મુક્તાનંદકો નાથ પ્રગટ પ્રભુ, શોભાધામ મદનમદ તોર - કરત૦

મૂળ પદ

કરત સીંગાર આરતી ભોર

મળતા રાગ

બિલાવર

રચયિતા

મુક્તાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી