અજઉં ન આયોરે પિયરા મોરી પીર ન જાની;૧/૪

પદ ૩૪૯ મું-રાગ બીહાગકી ઠુમરી

અજઉં ન આયો રે પિયરા મોરી પીર ન જાની                       અજ૦ ટેક.

આવન કહ ગયે અંતન બીલમ રહ્યે, રસિયો છેલ ગુમાની.       પીર૦ ૧

સાંવલ મોરી જીવનદોરી, નટવર રુપનિધાની.                        પીર૦ ૨

બિરહ સંતાવે મોયે કછુ ન સોહાવે, બહત અખંડ દ્રગ પાની    પીર૦ ૩

પ્રેમાનંદકો પ્યારો નેનાકો તારો,  શ્રીઘનશ્યામ સુખદાની.        પીર૦ ૪ 

 

મૂળ પદ

અજઉં ન આયોરે પિયરા મોરી પીર ન જાની;

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી