પ્રાણી શ્વાસઉશ્વાસે સ્વામીને સંભારીયેરે;૩/૪

પદ ૫૭૯ મું(૩/૪)

પ્રાણી શ્વાસઉશ્વાસે સ્વામીને સંભારીયેરે;

હો સંભારીયે ઘડીયે ન વિસારીયેરે. પ્રાણી૦ ટેક.

પ્રાણી ખાતાં પીતાં હરતાં ફરતાં, કરતાં ઘરનું કામ;

સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ મુખે રટીયે નામ. હો સં૦ ૧

ધન જોબનને આવરદા, એનો ના કરીયે નિરધાર;

વિજળીના ઝબકારાની પેઠે, જાતાં ન લાગે વાર. હો સં૦ ૨

સ્વામિનારાયણ ભજતાં પ્રાણી, થાશે મોટું સુખ;

લખ ચોરાશીના ફેરા મટશે, જમપુરીનાં દુ:ખ. હો સં૦ ૩

પ્રગટ હરિનું ભજન કરીને, ઉતારો ભવજલ પાર;

પ્રેમાનંદ કહે નહીં માનો તો, ખાશો જમનો માર. હો સં૦ ૪

મૂળ પદ

પ્રાણી સ્વામિનારાયણ દેવ સત્ય સ્વરૂપ છેરે;

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
લાલજી ભગત-જ્ઞાન બાગ-વડતાલ

કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫

લાલજી ભગત-જ્ઞાન બાગ-વડતાલ (સ્વરકાર)
કીર્તનામૃત
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


મારા સમ કાન કાંકલડી માં માર
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
પ્રેમસખી શ્રી પ્રેમાનંદ સ્વામી
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
યોગીપ્રેમદાસ સ્વામી-BAPS

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી

સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર
Studio
Audio
0
0