પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાઇયેરે,સ્વામિનારાયણ મહા મંત્ર છે, પ્રગટ હરિનું નામ ;૪/૪

પદ ૫૮૦ મું(૪/૪)

પ્રાણી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાઇયેરે;

ગાઇયે દુરિજનથી લેશ* ન લજાઇયેરે. પ્રાણી૦ ટેક.

સ્વામિનારાયણ મહા મંત્ર છે, પ્રગટ હરિનું નામ;

આ અવસર જે કોઇ લેશે, તેનાં સરશે કામ. પ્રાણી૦ ૧

સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ઉંચે સાદે ગાય;

સાંભળીને જમદુત તેને, દુરથી લાગે પાય. પ્રાણી૦ ૨

સ્વામિનારાયણ નામનો પ્રાણી, અતિ મોટો પ્રતાપ;

અંતકાળે પ્રભુ તેડવા આવે, સ્વામિનારાયણ આપ. પ્રાણી૦ ૩

સ્વામિનારાયણ સ્મરીયે* પ્રાણી, તજી લોકની લાજ;

પ્રેમાનંદ કહે રાજી થઇ, તેના ઉરમાં રહે મહારાજ. પ્રાણી૦ ૪

* “લેશ” બીજા પ્રતમાં નથી.

મૂળ પદ

પ્રાણી સ્વામિનારાયણ દેવ સત્ય સ્વરૂપ છેરે;

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
મહેન્દ્ર કપુર

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


સ્વામિનારાયણ ગુણગાન
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સારી

મંત્ર મહિમા ગાન
Studio
Audio
0
0