હમ તો એક સહજાનંદ ચરનકે ઉપાસી, ૩/૪

૯૪ પદ ૩/૪

હમ તો એક સહજાનંદ ચરનકે ઉપાસી,

લગન મગન મતવારે છોડી સબ આસી.હમ.ટેક.

અડસઠ અબ કોન કરે, કોન ફીરે કાશી,

અષ્ટ સિદ્ધિ આદિક ચઉં મુકિતસેં ઉદાસી.હમ.૧

ચૌદ લોક ભોગકે સુખ જાને સબ ફાંસી,

સહજાનંદ પદપંકજ મકરંદકે પ્યાસી. હમ.૨

ચરનકમલ રસ લોભી મતિકે ઉજાસી,

નારદ સનકાદિ મધુપ ગુંજત બનબાસી. હમ.૩

પુરુષોત્તમ સહજાનંદ જાને સુખરાસી,

પ્રેમાનંદ આયો શરન ચરનકો નિવાસી. હમ.૪

મૂળ પદ

સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ ભજરે,

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
અતુલ દેસાઇ (ગાયક)

કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫

અતુલ દેસાઇ (સ્વરકાર)
શ્રી સ્વામિનારાયણ કીર્તનમાળા-૧
Studio
Audio
1
0