જાગો લાલ છબીલે મોહન ભોર ભયો મોરે પ્યારે, ૧/૪

૯૬ પદ ૧/૪ રાગ ભૈરવ
 
જાગો લાલ છબીલે મોહન ભોર ભયો મોરે પ્યારે, ટેક.
ગુંજત ભ્રમર કમળ દલ ઉપર, બોલત કૌવા કારે. જાગો.૧
મુખ ઉપરસે દૂર કરો પટ, દેખો કૌતક દ્વારે,
સહસ્ત્રવદન ચતુરાનન ષણમુખ, કરત કુલાહલ ભારે. જાગો.૨
પંચાનન ગજવદન વિનાયક, સનકાદિક ઋષિ ચારે,
નાચત જંત્ર બજાવત નારદ, ગાવત જશ વિસ્તારે. જાગો.૩
ઓરહી સુર સજજન મુનિ મંડળ, મિલી દ્વારે સબ ઠારે,
દેહો દરશ કમળદલલોચન, પ્રેમાનંદ બલીહાંરે, જાગો.૪ 

મૂળ પદ

જાગો લાલ છબીલે મોહન ભોર ભયો મોરે પ્યારે,

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
લાલજી ભગત-જ્ઞાન બાગ-વડતાલ

કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫

લાલજી ભગત-જ્ઞાન બાગ-વડતાલ (સ્વરકાર)
કીર્તનામૃત
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
આસીફ ઝેરીયા
શુક્લ બિલાવલ
શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

પરંપરાગત (સ્વરકાર)
સુપ્રભાતમ્
Studio
Audio
0
0