આવોરે વાલા હું તો તમારા મોલીડાપર મોઇરે, ૧/૪

 

૧૦૪ પદ ૧/૪ રાગ ભૈરવ. પ્રભાતિ
 આવોરે વાલા હું તો તમારા મોલીડાપર મોઇરે,
વાલાજી લાગોછો વાલા મુને રઇછું જોઇરે.               આ.૧
લટકતી ચાલ રૂડી મીઠાં મીઠાં વેણાંરે,
રસિયાજી જોઇને ઠરે છે મારા નેણાંરે.                      આ.૨
આંખડલી રૂપાળી વાલા મુને કામણિયાં કરે છે રે.
મધુર મધુર હસવું તો પ્રાણને હરે છે રે,                    આ.૩
મંદિર પધારો મારે શ્યામ પટ ધારી રે,
તન મન ધન લેઇને પ્રેમસખી વારી રે,                    આ.૪ 

મૂળ પદ

આવોરે વાલા હું તો તમારા મોલીડાપર મોઇરે,

મળતા રાગ

પ્રભાતી

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


મારે તમ સંગ પ્રીત
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
યોગીચરણદાસ સ્વામી-BAPS

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સારી

સંત સૌરભ
Live
Audio
0
0