પ્રગટે શ્રી સહજાનંદ સુખદાઇ, ૧/૪

૨૮૪ પદ ૧/૪ રાગ ધનાશ્રી

પ્રગટે શ્રી સહજાનંદ સુખદાઇ, ટેક.

અતિ મતિ દુષ્ટ મનુષ કલિજુગકે, સો તારે પ્રભુ આઇ. પ્રગટ.૧.

પ્રૌઢ પ્રતાપ વિષદ ગુન કિરત, છાય રહી જગમાઇ.

સેવત અનંતકોટિ મુનિ મહીપતિ, ચરન કમલ ચિત્ત લાઇ.પ્રગટ.૨

અમિત પ્રતાપ પ્રગટ શ્રીહરિકો, કહત શેષ સકુચાઇ.

પ્રેમાનંદ શ્રી સહજાનંદકે, ચરનન પર બલ જાઇ. પ્રગટ.૩

મૂળ પદ

પ્રગટે શ્રી સહજાનંદ સુખદાઇ,

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
અતુલ દેસાઇ (ગાયક)

કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫

અતુલ દેસાઇ (સ્વરકાર)
શ્રી સ્વામિનારાયણ કીર્તનમાળા-૧
Studio
Audio
0
0