બિહારી થારી અખિયાં અજબ જાદુગારી, ૨/૪

૩૭૭ પદ ર/૪

બિહારી થારી અખિયાં અજબ જાદુગારી, ટેક.

જાદુગારી અખિયાં થારી, ચિતવનિ જગસું ન્યારી. બિહારી.1

બોલનીમેં સબ વશ કરલીની, ગોકુલ ગામકી નારી.બિહારી.2

ચલનીમેં ચિત્ત ચોર લીયો હે, ભુપતિ ભયે ભેખધારી.બિહારી.3

મુસકનીમે મોહ્યો રતિનાયક, પ્રેમાનંદ જાત પ્રાન વારી.બિહારી.4

મૂળ પદ

ગોવિંદા થારા ગજરા દેખ ભૂલ ગઇ કજરા,

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
શ્વેતવૈકુંઠદાસ સ્વામી-BAPS

શ્���ી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સામાન્ય

ગુરુદેવના ચરણમાં
Studio
Audio
0
0