મોહન પ્યારે શ્રી ધર્મદુલારે, નેક ન કરીહું અબ ન્યારે.૧/૪

૪૪૬ પદ ૧/૪ રાગ ગોડી.

મોહન પ્યારે શ્રીધર્મદુલારે, નેક ન કરીહું અબ ન્યારે. ટેક.

ચિતવનિ ચલની ઉપર વાર ડારૂં, તન મન પ્રાન હમારે.મોહ.૧

સુન સુન બતીયાં છતીયાં સીરી હોત, છબ નિરખત શીતલ દોઉ તારે,

પ્રેમાનંદ ઘનશ્યામ પિયા મોરે જીવન, જનમ સુધારન હાંરે.મોહ.૨

મૂળ પદ

મોહન પ્યારે શ્રીધર્મદુલારે, નેક ન કરીહું અબ ન્યારે.

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
યોગીચરણદાસ સ્વામી-BAPS

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સારી

કીર્તન આરાધના
Live
Audio
0
0