તોયે ગાવત સબહિ મિલ, તોયે રીઝાવત સુરનર મુનિ ગુનિજ્ઞાની૧/૪

૫૧૧ પદ ૧/૪ રાગ શ્રીટંક ધ્રુપદ ચૌતાલ.

તોયે ગાવત સબહિ મિલ, તોયે રીઝાવત સુરનર મુનિ ગુનિજ્ઞાની. ટેક.

સુરનર મુનીંદ્ર તેરો કરત ચિંતન રટત નામ,

ધ્યાન ધરતહેં કારન સબહીકો જાની.તોયે.૧

અગમ અગાધ ઇશ સીસ ઓર કોઉ નાહિ,

સકલ સૃષ્ટિકિરતાર સુખ નિવાસ સકલ સુખદાની,

પ્રેમાનંદકે સ્વામી બહુનામી, પ્રગટ ભયે દ્વીજકુલ રૂપ નિધાની.તોયે.૨

મૂળ પદ

તોયે ગાવત સબહિ મિલ, તોયે રીઝાવત સુરનર મુનિ ગુનિજ્ઞાની

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
ચંદુભાઈ રાઠોડ (ગાયક)
ચંદ્રકૌંસ
શ્રી સહજાનંદ સંસ્કારધામ મહામંત્રપીઠ ફરેણી જી.રાજકોટ gujarat india phone:-+91-2824-283383/283108/9662517626

ચંદુભાઈ રાઠોડ (સ્વરકાર)
કીર્તનમાળા-૨
Studio
Audio
0
0