હો કૃષ્નકારે જોબન મતવારે હો, ૪/૪

૫૮૪ પદ ૪/૪

હો કૃષ્નકારે જોબન મતવારે હો, કૃષ્ન. ટેક.

તરુન તન છબી અરુન અધર પર, ચપલ નેન દોઉ ભારે હો.કૃષ્ન.૧

મુસકની મંદ વિલોકી પરે ફંદ, મન ચિત્ત પ્રાન હમારે હો.કૃષ્ન.૨

બુડે રૂપસિંધુમેં સબહીં, હોઇ ન શકત અબ ન્યારે હો.કૃષ્ન.૩

પ્રેમાનંદકે નાથ છબીપર, તન મન ધન બલીહાંરે હો. કૃષ્ન.૪

મૂળ પદ

હોજી થાને રાખું નેનનકી પલમેં રાજ,

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
અતુલ દેસાઇ (ગાયક)
કેદારો
કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫

અતુલ દેસાઇ (સ્વરકાર)
શ્રી સ્વામિનારાયણ કીર્તનમાળા-૨
Studio
Audio
0
0