વહાલા તારી વાતડી વહાલી લાગેરે, ૨/૮

૬૯૨ પદર/૮

વહાલા તારી વાતડી વહાલી લાગેરે, મારું સાંભળતા દુઃખ ભાગે;ટેક.

તારા મુખમાં મોહન વેલીરે, સાંભળતાં થઇ હું તો ઘેલી રે,

તમે વાળી છે રંગડાની રેલી.વહાલા.૧

જોઇ તમને તે જાદવરાયરે, મારું હૈડું તે ટાઢું થાયરે,

મારું મન મળવાને ચ્હાય. વહાલા.૨

તારી વાતું લાગે મને વહાલીરે, હું તો કેમ કરી આવું ચાલીરે,

તારે બોલે બાંધી મને ઝાલી.વહાલા.૩

અલબેલા મંદિર મારે આવરે, વાતું સાંભળવાનો છે ભાવરે,

વહાલા પ્રેમસખીના નાવ.વહાલા.૪

મૂળ પદ

વહાલા તારી મૂર્તિ મન માનીરે, વશ કીધી છેલ ગુમાની;

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
જયસુખભાઈ રાણપરા

શ્રી દેવ ઉત્સવ મંડળ,શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુપેન્દ્ર રોડ, રાજકોટ. ગુજરાત ,INDIA. ફોન. નં +91 2232494

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
શ્રી દેવ ઉત્સવ મંડળ લાઇવ કલેક્શન સં-૨૦૬૯
Live
Audio
0
0