હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ, હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ;૩/૪

પદ ૮૧૫ મું.૩/૪

હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ, હરિ તુમ સાચે ગરીબનિવાજ;

યહ સત્ય જાની મેં આજ. હરિ. ટેક

કષ્ટ સમે જાય સદ્ય છુરાયો, આતુર હોઇ ગજરાજ;

કૌરવ કુટિલ સભામેં રાખી, જાય દ્રુપદીકી લાજ. હરિ. ૧

જાય જરાસંઘ મથી મહાબલ, છોડે ભૂપ સમાજ;

સોલ સહસ્ત્ર કન્યા રાજનકી, સાર્યો તીનકો કાજ. હરિ. ૨

જીમે જાય વિદુર ઘર ભાજી, તજી કૌરવ સુખ સાજ;

રંક સુદામા કીયો ઈંદ્ર સમ, જય જય કૃપા જહાજ. હરિ. ૩

દીનાનાથ દીનકે બંધુ, શિવ બ્રહ્મા શિરતાજ;

પ્રેમાનંદ દીનકું દરશન દેકે, આજ મીટાવો દાજ. હરિ. ૪

મૂળ પદ

ભક્તસો અધિક આન કોઉ નાહી, હરિકે ભક્તસોં અધિક

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩���૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
પ્રેમ આરાધના
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


પ્રેમસખી શ્રી પ્રેમાનંદ સ્વામી
Studio
Audio
0
0