રંગકી ધૂમ મચાઇ, રંગભીને સાંવરે, ૨/૪

પદ ૯૦૧ મું. –રાગ કાફી- પદ ૨/૪

રંગકી ધૂમ મચાઇ, રંગભીને સાંવરે,

રંગકે માટ ભરે રંગભીને , નૌતમ રંગ બનાઇ. રંગ. ૧

મૃગમદ કુંકુમ કેસર ઘોરી , જાવક રંગ સોહાઇ. રંગ. ૨

ઉડતહે અબીર ગુલાલ ચહુદિશી, પિચકારીન જરલાઇ. રંગ. ૩

પ્રેમાનંદ મુદિત છબી નિરખત, સુર વિમાન નભ છાઇ.રંગ. ૪

મૂળ પદ

રૂપ જોબન પર વારી , વ્રજરાજ કુંવરકે,

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા
અજાણ રાગ
અજાણ (પ્રકાશક )

ઋષિકુમાર શાસ્ત્રી (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
2
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
અતુલ દેસાઇ (ગાયક)

કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫

અતુલ દેસાઇ (સ્વરકાર)
શ્રી સ્વામિનારાયણ કીર્તનમાળા-૨
Studio
Audio
2
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
નિર્વેશ દવે
દેશ
શ્રી દેવ ઉત્સવ મંડળ,શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુપેન્દ્ર રોડ, રાજકોટ. ગુજરાત ,INDIA. ફોન. નં +91 2232494

ઋષિકુમાર શાસ્ત્રી (સ્વરકાર)
સ્મરણાંજલિ
Live
Audio
2
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
રાજેશ વ્યાસ

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

ઋષિકુમાર શાસ્ત્રી (સ્વરકાર)
સાંવરિયા
Studio
Audio
2
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
નિર્વેશ દવે
દેશ
શ્રી દેવ ઉત્સવ મંડળ,શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુપેન્દ્ર રોડ, રાજકોટ. ગુજરાત ,INDIA. ફોન. નં +91 2232494

ઋષિકુમાર શાસ્ત્રી (સ્વરકાર)
સ્મરણાંજલિ
Live
Video
2
0
 
વિડિયો

દેશ
શ્રી દેવ ઉત્સવ મંડળ,શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુપેન્દ્ર રોડ, રાજકોટ. ગુજરાત ,INDIA. ફોન. નં +91 2232494
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સારી
હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)

Live
Video
2
0