અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ રે ઇન મોહન ડાર્યો;૧/૨

 પદ ૯૨૦ મું. –રાગ દીપચંદી હોરી- પદ ૧/૨

અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ રે ઇન મોહન ડાર્યો;                 અખી.
હાથમેં થાલ ગુલાલ ફેંટમેં, ચલાવત મુઠી લાલ રે.            ઇન. ૧
ગાવત હોરી ડફ બજાવત , કરત અટપટે ખ્યાલ રે.           ઇન. ૨
ઠારે બનવારી ભરી પિચકારી, છીરકત ગોપી ગ્વાલ રે         ઇન. ૩
પ્રેમસખી યે પિયા ગિરિધારી, કર ડારી જ્યોં નીહાલ રે         ઇન. ૪

મૂળ પદ

અખિયાંમેં અબીર ગુલાલ રે ઇન મોહન ડાર્યો;

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી