વારે વારે જાઉં વહાલાજી તારે વારણેરે૪/૪

પદ ૧૬૭૩ મું. ૪/૪

વારે વારે જાઉં વહાલાજી તારે વારણેરે; વારે. ટેક

આદિ પુરુષ ઇશ્વર અવતારી, કરુણા રસમય મૂર્તિ ધારી;

પતિતપાવન પ્રગટ્યા આજ અમકારણેરે. વારે. ૧

નરનારી અગણિત અથડાતાં, ભવસાગરમાં ડબકાં ખાતા;

બળવંત બાંહ ગ્રહીને કાઢતાં બારણેરે. વારે. ૨

અધમઓધારણ નામના નામી, બીરદ તમારું સદાયે સ્વામી;

કીધું સત્ય કળીમાં બહુ જન તારણેરે. વારે. ૩

મળિયા પુરુષોત્તમ એમ જાણી, અચલ આશરો ઉરમાં આણી

પ્રેમાનંદ ઠરીને બેઠો ઠારણેરે. વારે. ૪

મૂળ પદ

રૂડા લાગો છો રાજેન્દ્ર મંદિર આવતારે

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
અતુલ દેસાઇ (ગાયક)

કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫

અતુલ દેસાઇ (સ્વરકાર)
શ્રી સ્વામિનારાયણ કીર્તનમાળા-૧
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા
દેશ
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.

પરંપરાગત (સ્વરકાર)
પ્રેમસખી શ્રી પ્રેમાનંદ સ્વામી
Studio
Audio
0
0