સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે૧/૪

પદ ૧૯૩૬ મું. –રાગ ગરબી૧/૪

સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે;

મોરલીમાં ગીત મધુરાં રે, ચાલ્યા આવે ગાવતા રે. ૧

આવે વહાલો હસતા ને રમતા રે, ગોવાળાના સાથમાં રે;

ઉછાળતા આવે મોહન રે, ફૂલ દડી હાથમાં રે . ૨

રંગડાનો રાતો માતો રે, ચાલ્યો આવે શોખમાં રે ;

રસિયો જોવાને કાજે રે, ઉભી છું ગોખમાં રે . ૩

મોહનજીનું મુખડું જોયું રે, ઘુંઘટની ઓટમાં રે;

જોઇને ઘાયલ થઇ છું રે, નેણા કેરી ચોટમાં રે. ૪

હૈયાપર હાર ઝળકે રે, રહ્યું મન મોહીને રે;

બ્હેની પ્રેમસખીના નાથને રે, રહું છું જોઇને રે. ૫

મૂળ પદ

સખી આજ મોહન દીઠા રે, શેરીએ આવતા રે;

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

નોન સ્ટોપ કીર્તન વિગત

નોન સ્ટોપ-૪

સખી આજ મોહન દીઠા રે(૦૩-૧૦)  

નોન સ્ટોપ-૮

સખી આજ મોહન દીઠા રે(૦૦-૦૦)  

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
અજાણ (ગાયક )
અજાણ રાગ
અજાણ (પ્રકાશક )

કીર્તનપ્રિય (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
અજાણ (ગાયક )

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


ઘનશ્યામ સ્નેહી
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
મિશ્ર ગાયકો

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-અતિ સારી

ખેલત રસિયો રાસ-૧ નોન સ્ટોપ-૪
Studio
Audio
0
0
 
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

શ્રી દેવ ઉત્સવ મંડળ,શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુપેન્દ્ર રોડ, રાજકોટ. ગુજરાત ,INDIA. ફોન. નં +91 2232494


રાસની રમઝટ નોન સ્ટોપ-૮
Studio
Audio
0
0