અજબ બની બંગલેકી બેઠક, બેઠે બનવારી બિહારી લાલ૨/૨

 પદ ૨૧૪૩ મું.૨/૨

અજબ બની બંગલેકી બેઠક, બેઠે બનવારી બિહારી લાલ.       અજ. ટેક
મેહરુબ અપને મંદિર કીબારીકી, બારી ઉઘારી લાલ.                  અજ.૧
ચિતવત મોયે ચતુર નટવરને, નેન નજરિયાં મારી લાલ.           અજ. ૨
નેન સેન અતિ કસત કરેજે, હોત દરદ ઉર ભારી લાલ.                અજ. ૩
પ્રેમાનંદ તબ પીર બુઝે જબ, બૈદ મીલે ગીરધારી લાલ.              અજ. ૪

 

મૂળ પદ

મેં અપને આંગનમેં ઠાડી, આય અટારીયાં હેરે ઘનશ્યામ

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી