વંદું હરિકૃષ્ણ પ્રગટ પરમેશ્વર જી હો, કૃપા કરીને મુજને મળ્યા રે ૧/૬

વંદું હરિકૃષ્ણ પ્રગટ પરમેશ્વર જી હો, કૃપા કરીને મુજને મળ્યા રે;
હાં રે જેને સેવે મુનિ મુક્ત અજ શંકર જી હો,
		તે હરિ અઢળક ઢળ્યાં રે		...કૃપા૦ ટેક.
હાં રે કાળ માયા જીવ ઈશ્વર સર્વના,
	હાં રે પોતે પ્રેરક છે ટાળણ ગર્વના જી હો		...કૃપા૦ ૧
હાં રે વિશ્વ કોટિ ઊપજાવીને પાળે હરે,
	હાં રે પોતે પરબ્રહ્મ એવી લીલા કરે જી હો	...કૃપા૦ ૨
હાં રે જેની અનંત શક્તિ તેજ પ્રતાપ છે,
	હાં રે એવા સમર્થ હરિકૃષ્ણ પોતે આપ છે જી હો	...કૃપા૦ ૩
હાં રે જેને વેદ ને ઉપનિષદ ગાય છે,
	હાં રે પ્રેમાનંદ તેને નીરખી રાજી થાય છે જી હો	...કૃપા૦ ૪
 

મૂળ પદ

વંદુ હરિકૃષ્ણ પ્રગટ પરમેશ્વર જીહો, કૃપા કરીને મુજને મળ્યા;

મળતા રાગ

ધોળ

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
આખું
ડાઉનલોડ
વિડિયો
જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ (ગાયક)
ખમાજ
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર. કુંડળ.તા. બરવાળા જી .અમદાવાદ.ફોન.૦૨૭૧૧ ૨૯૧૨૯૧ ગુજરાત. INDIA શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર.કારેલીબાગ વડોદરા ગુજરાત. INDIA ફોન.૦૨૬૫ ૨૪૬૨૬૨૮
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી
જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ
મહિમા
Studio
Audio & Video
0
0