અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા, જમનકા ખાયગા જૂતા     4/4

 અજ્ઞાની સમજ ક્યા સૂતા, જમનકા ખાયગા જૂતા;
	તહાં શિર ધૂની પછતાવે, ધની બિન કોન છોડાવે...૧
લિયા નહીં સંતકા શરના, શીખ્યા એક ઉદરકા ભરના;
	રહા પરનારસે રાજી, ગઈ સબ હાથસે બાજી...૨
માયા અતિ પાપસે જોડી, ચલે નહીં સંગ એક કોડી;
	આગે તો કઠીન હે રસ્તા, જાયગા હાથકું ઘસ્તા...૩
બ્રહ્માનંદ કહત હે ભાઈ, ભજો હરિચરણ લે’લાઈ;
	મિટે સબ જન્મ કા ફંદા, કરે જો મહેર વ્રજચંદા...૪ 
 

મૂળ પદ

જગતમેં જીવના થોરા

મળતા રાગ

લાવણી

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
પ્રફુલ દવે
કાલીંગડો
કાનજી ભગત જ્ઞાન બાગ વડતાલ. ફોન નં. ૦૨૬૮ ૨૫૮૯૭૬૭ મો. ૯૯૦૯૦૦૬૭૬૫

અતુલ દેસાઇ (સ્વરકાર)
શ્રી સ્વામિનારાયણ કીર્તનમાળા-૧
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


કવ્વાલી
Studio
Audio
2
0