પ્યારી લાગે પ્યારા તેરી હો બોલની, મેરે દીલમે બસી, ૨/૪

પદ ૧૨૮૭ મું.૨/૪

પ્યારી લાગે પ્યારા તેરી હો બોલની, મેરે દીલમે બસી,

મેરે મનમેં લસી. પ્યારી. ટેક

બોલનીમેં બસ ભઇહું શ્યામ મેં તો, મીટ ગઇ ચંચલ ચિત્તડોલની. પ્યારી. ૧

બોલની મીઠી સમ ઓર નહીં આવત, ત્રિભોવનકે સુખહો તોલની. પ્યારી. ૨

હસની બોલની ચલની ચિતવની, જનકે પરમનિધિ અમોલની. પ્યારી. ૩

પ્રેમાનંદ નિરખી મતવારો, તીલ છબી કરન હો કપોલની. પ્યારી. ૪

મૂળ પદ

તેરી સામરી સુરતપર હો વારિયાં, મેરો મન બસ કીનો,

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
તીર્થસ્વરૂપદાસ સ્વામી - રાજકોટ ગુરુકુલ

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮


શોભિત શ્યામ
Studio
Audio
0
0