મુખડાની માયા લાગી રે મોહન તારા મુખડાની મીઠી વાણી ૧/૪

મુખડાની માયા લાગી રે મોહન તારા...ટેક૦
મુખડાની મીઠી વાણી, તેણે મન લીધું તાણી;
ઝબકીને સુતી જાગી રે...મોહન૦ ૧
મુખડું મેં જોયું તારું, બીજું સર્વે થયું ખારું;
હવે હું તો બડભાગી રે...મોહન૦ ૨
મુખડું જોવાને માટે, સહી કીધું શિર સાટે;
મહેણું મેં તો લીધું માગી રે...મોહન૦ ૩
બ્રહ્માનંદ જાય વારી, આશા એક મુને તારી;
તરછોડી મ થાશો ત્યાગી રે...મોહન૦ ૪

મૂળ પદ

મુખડાની માયા લાગી રે

મળતા રાગ

મેવાડી

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયાહસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)

Studio
Audio
4
0