પ્યારા તારી પ્યારી લાગે છે પાંપણીયાં રે ૨/૪

પ્યારા તારી પ્યારી લાગે છે પાંપણીયાં રે,
જોઇ ભેખ લીધો મેં જોગણીયાં...ટેક૦
તારાં લોચન બાણ તીખડીયાંરે, ઘણાં જાદુ હથોડીનાં ઘડીયાં રે;
આવી ઓચીંતા મુજ પર પડીયાં...પ્યારા૦ ૧
કાને કુંડળ નૌતમ ધરીયાં રે, ભારી નંગ વળી રંગ ભરીયાં રે;
આવી અંતરમાં ઊંડાં ગરીયાં...પ્યારા૦ ૩
દીઠું મુખડું ચંદા કેરે ડોળે રે, તિલ દક્ષિણ ગૌર કપોળે રે;
બ્રહ્માનંદ કહે તેને મુનિ ખોળે...પ્યારા૦ ૪

મૂળ પદ

વ્હાલા મારી શુદ્ધ બુધ તેં હરી લીધી રે

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા
અજાણ રાગ
અજાણ (પ્રકાશક )

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
1
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)

Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


સત્સંગ સાગર
Studio
Audio
0
0