ઇન મોહનાને મેરો, મન હર લીનો માઈ, ચાલે લટકંતી ચાલ ૧/૮

ઇન મોહનાને મેરો, મન હર લીનો માઈ...ટેક.
ચાલે લટકંતી ચાલ, બાંધે શિર ફેંટો લાલ;
	કેશર કો ટીકો નીકો, ભાલ બીચે કીનો માઈ...ઇન૦ ૧
કાન બીચ મોતી સોહે, ચિતવની ચીત્ત મોહે;
	ઉર બનમાલા ઓઢે, પીતપટ ઝીનો માઈ...ઇન૦ ૨
ચંદન કી કીને ખોર, ચિંતવત મોરી ઓર;
	રસ કો રસિલો છેલો, રંગઉં સે ભીનો માઈ...ઇન૦ ૩
ચાવત હેં બીરી પાન, દેખી ભઈ ગુલતાન;
	પ્રેમાનંદ કહે પ્યારો, પ્રીતમ પ્રવિનો માઈ...ઇન૦ ૪
 

મૂળ પદ

ઇન મોહનાને મેરો, મન હર લીનો માઈ

મળતા રાગ

જંગલો

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા
ભૈરવી
શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
પ્રેમ આરાધના
Studio
Audio
0
1
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
જયેશ સોની

Studio
Audio
0
0