મુજા મેરમ સહજાનંદજી, અસાંજે મોલ અચિજા, ૧/૪

૯૩ પદ-૧/૪ રાગ કાફી જાડેજી ભાષાની.

મુજા મેરમ સહજાનંદજી, અસાંજે મોલ અચિજા, અસાંજે મોલ અચિજાડે,

અચિ દીદાર મુકે ડીજા. મુજા. ટેક.

આંજી અસાંજે મીડી વલૈડા, હેવર મુલાખત ડીજયા,

મલુક ફુલેકી સેજ બીછાઇયાં, તીનતે મથે સુમીજા. મુજા.૧

આંઇજા મુખજી મલુક ગાલીયું, મુકે અચિ સુણાઇજા,

આંઇજા ચપજો રસ અસાંકે, મેર કરી કે પાઇજા. મુજા.ર

મલુક ખેણ આંસારૂ કિયાં, આઉ અચિકે આઇ જમિજા,

આઇ અસાકે મીડો વલૈડા, તનજા તાપ મીટાઇજા. મુજા.૩

મિડે ઘુના મુજા માફ કરો, મુકે આંઇજી વટ રખીજા.

કૃષ્ણાનંદચે આંઇજી મૂરત, મુકે દીલ ડીસાઇજા. મુજા. ૪

મૂળ પદ

મુજા મેરમ સહજાનંદજી, અસાંજે મોલ અચિજા,

રચયિતા

કૃષ્ણાનંદ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


ભુજમેં આયે ભયહારી
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
જયદીપ સ્વાદિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


એવા સંતની બલિહારી
Studio
Audio
1
0