અતિ હેત કરી રે સરવે આવિયાં  ૩/૫

 ૨૫૬ પદ-૩/૫

કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી. એ ઢાલ

 
અતિ હેત કરીરે સરવે આવિયાં,

આવ્યાં વરીયારી મુદિત ઉદાર, વૃંદા કેરે માંડવે. ટેક.

આવ્યાં વિરજા ને મેનાં રુકમણિ, ઈંદ્રવાશી ઇંદ્રરાશિ સાર. વૃંદા. ૧

કમલા કલ્પાશિ બે ગંગા દેવીજી, ઇંદ્ર દેવી મોહરવાસિ નાર, વૃંદા.

આવ્યાં ફૂલસરી ને ફૂલકરી, સુવાસિની સુગંધા પ્યાર. વૃંદા. ર

રામકુંવર્ય ભાગ્યમતિ આનંદા, જાનકી લગનકુંવર્ય હરકુંવર્ય, વૃંદા.

રાધા ગોવિંદા હરદિ બલવંતા, લક્ષ્મી જડાવ ફૂલકુંવર્ય. વૃંદા. ૩

શામકુંવર્ય જમુનાં ને ગંગાજી, સુગનાદીન સિધના નામ, વૃંદા.

એહ આદિ ધરમકુલ આવિયું, પાપ તાપ શમન અભિરામ. વૃંદા. ૪

જીજીભાઇ નાગજી બાપુભાઇ, જોરાભાઇ તુલજારામ અકામ, વૃંદા.

દેસાઇભાઇ હરિભાઇ ને દયાલજી, ગિરધરભાઇ જેઠાભાઇ કાશિરામ. વૃંદા. પ

નારાયણભાઇ બીજા દયાલજી, વનમાળી ને ગણપતરામ, વૃંદા.

કાનદાસ હરજી ને મિઠાભાઇ, ગુલાબભાઇ નરસિભાઇ નામ. વૃંદા. ૬

ગંગાદત્ત નંદુભાઇ કાશિદાસજી, તુલસીભાઇ વાલાભાઇ ઉદાર, વૃંદા.

પ્રભાતગર ને નારાયણગરજી, જગરૂપ અજુભાઇ સાર. વૃંદા. ૭

અંબારામ ગિરઘર બેચરજી, દુલભરામ ને દયારામ, વૃંદા.

પુંજોભાઇ વિષ્ણુદાસ તેજોભાઇ, ખોડોભાઇ જીભાઇ અકામ. વૃંદા. ૮

કાલિદાસ અજુસામિ ભગાભાઇ, પ્રભાશંકરને ગંગારામ, વૃંદા.

દવે ઇશ્વરભકત ને મેઘજી, કૃષ્ણાનંદ જેને પ્રિય ઘનશામ. વૃંદા. ૯

મૂળ પદ

જયા લલિતા રમા સતિ

રચયિતા

કૃષ્ણાનંદ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી