આરતી કરહું પ્રગટ જગદેવા કઉ નહીં લહત તુમારો ભેવા ૨/૪

આરતી કરહું પ્રગટ જગદેવા ; કઉ નહીં લહત તુમારો ભેવા. આ૦૧
નિગમ નેતિ કહી પાર ન પાઇ, નર તનુ ધારી ફિરત જગમાંઇ. આ૦ર
સબ ભીતર સબહીસે ન્યારા, પૂરન બ્રહ્મ અખંડ જન પ્યારા. આ૦૩
દીનાનાથ દયા ઉર ધારે, અગણિત જન ભવ પાર ઉતારે. આ૦૪
હો સબ નાથ અનાથસેં ભાસો, નિજ જન અંતર તેજ પ્રકાશો. આ૦પ
બ્રહ્માનંદ કહત શિર નામી, જય જય દેવ નિરંજન સ્વામી. આ૦૬ 

મૂળ પદ

આરતી અખંડ પ્રગટ હરિરાયા

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી