સુન સુન સજની શ્યામકી, બતીયાં મન માની, ૧/૪

૪૮૩ પદ ૧ /૪રાગ હમીર કલ્યાણ

સુન સુન સજની શ્યામકી, બતીયાં મન માની, ટેક.

સુની બતીયાં છતીયા ભઇ શીતલ, સુધ ભૂલી ધન ધામકી. બતી.૧

કામ કાજ મોયે કછુયે ન ભાવે, રટના લગી એક નામકી. બતી.૨

ઘરી ઘરી પલ છીન બિસરત નાહીં, મૂરતી આતમરામકી.બતી.૩

પ્રેમાનંદ લઇ વારે શ્યામપર, શોભા કોટીક કામકી.બતી.૪

મૂળ પદ

સુન સુન સજની શ્યામકી, બતીયાં મન માની

રચયિતા

પ્રેમાનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા
અજાણ રાગ
અજાણ (પ્રકાશક )

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા
ભૈરવી
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
કીર્તન કિરણ
Studio
Audio
0
0