મહી માખણ માગે રે માવો, મહી માખણ માગે ૧/૪

મહી માખણ માગે રે માવો, મહી માખણ માગે;
	પ્રભાતે ઊઠીને માવો, મહી માખણ માગે	...ટેક.
ઊંઘમાંથી અલબેલો ઊઠયા, નેણા નિદ્રાળુ;
	જમવા સારુ ઝગડે ઊભા, ભૂધર ભૂખાળુ	...૧
ગોકુળિયાની નારી સર્વે, આવી છે જોવા;
	કજીઆળો કહાનુડો દે નહીં, ગાવલડી દોવા...૨
માતાજી આ મહી તમારું, નાંખીશ હું ઢોળી;
	બ્રહ્માનંદના નાથે ઝાલી, મહીડાંની ગોળી	...૩
 

મૂળ પદ

મહી માખણ માગે રે માવો

મળતા રાગ

પ્રભાતી

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


ઉદયની આરાધના
Studio
Audio
0
0
 
આખું
ડાઉનલોડ
જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી-કુંડળ (ગાયક)
ભુપાલી
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર. કુંડળ.તા. બરવાળા જી .અમદાવાદ.ફોન.૦૨૭૧૧ ૨૯૧૨૯૧ ગુજરાત. INDIA શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર.કારેલીબાગ વડોદરા ગુજરાત. INDIA ફોન.૦૨૬૫ ૨૪૬૨૬૨૮
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સામાન્ય
પરંપરાગત
પ્રભાતિયા - ૧
Studio
Audio
0
0