મોહન મનાવ્યા રંગીલો મોહન મનાવ્યા ૩/૪

મોહન મનાવ્યા રંગીલો, મોહન મનાવ્યા;
	મીઠું બોલીને માતા જશોદાએ, મોહન મનાવ્યા	-ટેક.
કોમળ કાજુ જોઈ હરિને, દાતણિયું દીધું;
	કંચન કેરી ઝારી લઈને, મુખ મંજન કીધું		-મીઠું૦ ૧
નીર ઉને નવરાવ્યા મોહન, અંગોઅંગ ચોળી;
	ચંદન કેરી કાંસકી સુંદર, લઈ ચોટી ઓળી		-મીઠું૦ ૨
કેસર કેરી આડ કરી, માળા ફૂલની ધારી;
	બ્રહ્માનંદના વહાલાનું મુખ, નિરખે મહતારી	-મીઠું૦ ૩
 

મૂળ પદ

મહી માખણ માગે રે માવો

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી