પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ગાયે ગિરિવરધારી ૨/૪

પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી, ગાયે ગિરિવરધારી રે ;
શ્યામ સુંદરવર જન્મસંગાથી, કમળ નેન સુખકારી રે. પ્ર૦
પાપ રૂપ મન દુષ્ટ પૂતના, વિષદાયક વ્ઉભિચારી રે ;
માત સમાન મુકિત જેની કીધી, આવા દેવ મોરારી રે. પ્ર૦૧
ભારતમાં ભીષ્મ પણ રાખ્યો, પણ પોતાનો હારી રે ;
પાંડવ તણા જગનમાં પોતે, પંકિત ભોમ સમારી રે. પ્ર૦ર
અંતરભાવ અલૌકિક જેનો, તે સાથે અતિ રાજી રે.
નૃપ પકવાન્ન તજીને જમિયા, વિદુરને ઘેર ભાજી રે. પ્ર૦૩
પતિવ્રતા કંઇ પડી રહીને, તારી પંચભર્તારી રે ;
બ્રહ્માનંદ કહે પ્રેમ કરીને, રટીએ કુંજવિહારી રે. પ્ર૦૪

મૂળ પદ

પ્રભાતે ઉઠીને પ્રાણી

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી