જરા કહે દો સાંવરિયાસે આયા કરે, આયા કરે મત જાયા કરે ૧/૧

રાગ : કવ્વાલી
 
જરા કહે દો સાંવરિયા સે આયા કરે, આયા કરે મત જાયા કરે    ... જરા૦ ૧
દિન નહીં ચેન રેન નહીં નિંદીયા, સ્વપ્નેમેં દરશ દિખાયા કરે         .... જરા૦ ૨
યહ કપટી કો કોઇ કપટ ન બૂઝે, લોગન કો ભરમાયા કરે         .... જરા૦ ૩
અવધ બિત ગઇ ફીર જહાં તહાં, બદન કો ક્યું છીપાયા કરે      . ... જરા૦ ૪
માવ કહે મોરે શ્યામ ન આયે, અબતો જીયા ગભરાયા કરે        .... જરા૦ ૫ 

મૂળ પદ

જરા કહે દો સાંવરિયાસે આયા કરે, આયા કરે મત જાયા કરે

રચયિતા

માવદાનજી કવિ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
ચૈતન્યસ્વરૂપદાસજી સ્વામી - મુંબઈ
શિવરંજની
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, શ્રી વલ્લભ શિક્ષણ સંગીત આશ્રમ ,સ્વામી શ્રી વલ્લભદાસ માર્ગ,પ્લોટ નં.૬,સાયન વેસ્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૨૨ ફોન.+૯૧૨૨-૨૪૦૭૪૪૭૭

ચૈતન્યસ્વરૂપદાસજી સ્વામી (સ્વરકાર)
રટ રે મન બાવરે
Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયાહસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)

Studio
Audio
0
0
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.


મનગમતા વનમાળી
Studio
Audio
0
0
 
આખું
જયસુખભાઈ રાણપરા
અજાણ રાગ
શ્રી દેવ ઉત્સવ મંડળ,શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુપેન્દ્ર રોડ, રાજકોટ. ગુજરાત ,INDIA. ફોન. નં +91 2232494
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સારી
હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)

Live
Video
0
0