મંગળ મહારાજહુકી કીજે આરતી ૧/૪

મંગળ મહારાજહુકી, કીજે આરતી.
નિરખત મુખ કમળ કષ્ટ, રહત નહીં રતિ. મંગળ૦
કર અનૂપ ધૂપ જયોતિ, અનલ દીપતી ;
પુષ્પપાત અતિ સુહાત, અગ્રકી બતી. મંગળ૦૧
ઝાલર શરણાઇ ઘંટ, ઝાંઝ શોભતી ;
ધુનિ અસંખ્ય શંખભેર, મૃદંગ બાજતી. મંગળ૦ર
દર્શ કાજ સુર સમાજ, રાજત અતિ ;
નારદ મુનિ શારદ સુર, નારી નૃતતી. મંગળ૦૩
નેન નિકટ રહો મેરે, અખંડ મૂર્તિ ;
બ્રહ્માનંદ વાર વાર, કરત બિનતિ. મંગળ૦૪

મૂળ પદ

મંગળ મહારાજહુકી

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
કોઈ ઑડિયો / વીડિયો ઉપલબ્ધ નથી