રામકૃષ્ણ ગોવિંદ ! જય જય ગોવિંદ ! હરે રામ ગોવિંદ ! ૧/૧

 રામકૃષ્ણ ગોવિંદ ! જય જય ગોવિંદ !
	હરે રામ ગોવિંદ ! જય જય ગોવિંદ !
 નારાયણ હરે ! શ્રીમન્નારાયણ હરે !
	શ્રીમન્નારાયણ હરે ! શ્રીમન્નારાયણ હરે !
 કૃષ્ણદેવ હરે ! જય જય કૃષ્ણદેવ હરે !
	જય જય કૃષ્ણદેવ હરે ! જય જય કૃષ્ણદેવ હરે !
 વાસુદેવ હરે ! જય જય વાસુદેવ હરે !
	જય જય વાસુદેવ હરે ! જય જય વાસુદેવ હરે !
 વાસુદેવ ગોવિંદ ! જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ !
	જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ ! જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ !
	 રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ !
	 વૃંદાવનચંદ જય રાધે ગોવિંદ !
	 માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ !
	 આનંદકંદ જય માધવ મુકુંદ !
સ્વામિનારાયણ ! સ્વામિનારાયણ ! સ્વામિનારાયણ ! સ્વામિનારાયણ !
 

મૂળ પદ

રામકૃષ્ણ ગોવિંદ ! જય જય ગોવિંદ

મળતા રાગ

સ્તુતિ

રચયિતા

અજાણ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬)

પરંપરાગત (સ્વરકાર)
નિત્ય નિયમ
Studio
Audio
1
1
 
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર,ભુજ-કચ્છ.સ્વામિનારાયણ રોડ,પોલીસ ચોકી સામે, gujarat,india.ફોન. ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૩૧/૨૫૦૩૩૧.

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)
નિત્ય નિયમ
Studio
Audio
3
0
 
આખું
ડાઉનલોડ
વિડિયો
સંતવૃંદ સમૂહગાન
કાફી
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર. કુંડળ.તા. બરવાળા જી .અમદાવાદ.ફોન.૦૨૭૧૧ ૨૯૧૨૯૧ ગુજરાત. INDIA શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર.કારેલીબાગ વડોદરા ગુજરાત. INDIA ફોન.૦૨૬૫ ૨૪૬૨૬૨૮
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સામાન્ય
પરંપરાગત
શ્રીહરિની સ્વભાવિક ચેષ્ટા
Studio
Audio & Video
0
4