ઓ અલબેલા અંતર્યામી, સહાય કરો સહજાનંદ સ્વામી ૧/૧

 
ઓ અલબેલા અંતર્યામી, સહાય કરો સહજાનંદ સ્વામી... હો.૧
પૂર્વ જનમની પ્રીત જ પાળો, બેલી થજો તમે બહુનામી...........    હો.૨
વાલમ છે વિશ્વાસ તમારો, પ્રગટ પ્રભુ તમે અંતર્યામી... ...........   હો.૩
 વિપત્તિ વેળાએ વ્હારે ચઢજો, નહીંતર નાથજી લાગશે ખામી...    હો.૪
 મુજ કરણી સામુ નવ જોશો, બાલકૃષ્ણ કહે શિરનામી... ........... હો.૫

મૂળ પદ

ઓ અલબેલા અંતર્યામી, સહાય કરો સહજાનંદ સ્વામી

રચયિતા

બાલકૃષ્ણાનંદ સ્વામી (બ્રહ્મચારી)

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
પરંપરાગત (સ્વરકાર)

Live
Audio
0
4