અસુર રાજા સભા ભરીને એવો કરે છે નારો, છે ઘનશ્યામ એ શત્રુ મારો કોઇ તો એને મારો ૧/૧

અસુર રાજા સભા ભરીને એવો કરે છે એવો નારો

છે ઘનશ્યામ એ શત્રુ મારો કોઈ તો એને મારો....................ટેક

વાત સુણીને કાલીદત્તની બોલી કૃત્યા કાળી

અમે મારીએ અમે મારીએ આકાશેથી પાડી

પણ હનુમાને એવી પછાડી જેમ પછાડે ભારો,                છે ઘનશ્યામ...૧

વાત સુણીને કૃત્યાઓની ખીજાણી રાક્ષસરાણી

કોટરા એનું નામ જ એના મનંમા છે બહુ પાણી

પણ ઘનશ્યામને જોતા એનો જીવ નીકળી ગ્યો બારો     છે ઘનશ્યામ...૨

એક દિવસ લાડીલો લાલો ગ્યા’તા આંબાવાડી

કાલીદત્ત તો ખુબ ખિજાયો શ્રી ઘનશ્યામને ભાળી

બોલ્યો લાગ બરાબર છે અહી કાઢું એનો વારો              છે ઘનશ્યામ...૩

મંત્રોથી એ બાળક બન્યો સાથે રમવા લાગ્યો

પકડ્યા શ્રી ઘનશ્યામને ત્યારે ધડાક ધક્કો લાગ્યો

રાક્ષસરાજે રોષ કરીને ગગને કર્યો ગબારો                     છે ઘનશ્યામ...૪

રૂપ ભયંકર ધારીને એ આકાશે જઇ ચડિયો

આંબા નીચે બાળપ્રભુ છે તેના ઉપર પડીયો

ફૂલાણો એ મનમાં બહુ કે શત્રુ મરિયો મારો                    છે ઘનશ્યામ...૫

ત્યાં તો પ્રભુને કરડી નજરે એવું કર્યું કામ

પછડાયો અથડાયો બહુ એ એના રમી ગ્યા રામ

દેવ વિમાનો લઈને ગગને આવ્યા હજારે હજારો

નાચે ગાવે તાલ બજાવે બોલે જય જય કારો                   છે ઘનશ્યામ...૬ 

મૂળ પદ

અસુર રાજા સભા ભરીને એવો કરે છે નારો, છે ઘનશ્યામ એ શત્રુ મારો કોઇ તો એને મારો

રચયિતા

કીર્તનપ્રિય

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
આસીફ ઝેરીયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮


બાલ કલરવ
Studio
Audio
0
0