વો ગોપીનાથકે દર પર સભી ગઢપુરમેં હે ૧/૧

કવ્વાલી---રાગ-યમન કલ્યાણ

ઈરાદે રોજ કરતે હૈ મગર વો તૂટ જાતે હે

વો હી ગઢપુર જાતે હે જીન્હે શ્રીજી બુલાતે હે

મેરે દિલ સે પૂછો ગઢપુર કી સુરત ક્યા હે

શાનો શોકત મેરે ઘનશ્યામ કે ઘર કી ક્યા હે

ચાંદ ગઢપુર મેં હે ચાંદની ગઢપુર મેં હે

જો હે રોશન વો સિતારે સભી ગઢપુર મેં હૈ.     ૧

ગરીબો કા સભી આલમ નિગાહબર" જો હે

જહાંપનાહક જહાં નૂર કી અસર જો હે

સભી અવતાર કે સરતાજ જો ગઢપુર મેં હૈ

વો ગોપીનાથ કે દર પર સભી ગઢપુર મેં હૈ...   ર

પુરી દ્વારાવતી મથુરા મેરી ગઢપુર મેં હૈ

મેરે બદ્રીપતિ જગદીશ ભી ગઢપુર મેં હે

મેરે કાશી મેરે કાબા સભી ગઢપુર મેં હૈ

જો હે રોશન વો સિતારે સભી ગઢપુર મેં હૈ.     ૩ 

મૂળ પદ

વો ગોપીનાથકે દર પર સભી ગઢપુરમેં હે

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

Studio
Audio
0
0