છપૈયાકે નિવાસી નમું બાર બાર હું, આયો શરન તિહારી શ્રીજી તાર તાર તું ૧/૧

છપૈયા કે નિવાસી નમું બારબાર હું,

આયો. શરન તેિહારે શ્રીજી તાર તાર તું...      આયોO

ભકતો કો શ્રીજી તુમને નિરાશ ના કિયા, માંગા જીન્હે જો ચાહા વરદાન દે દિયા;

દિ ભુક્તિ મુક્તિ સાથ મેં કેિતના ઉદાર તું...   આયો-૧

છપૈયા મેં જનમ લીયો ગઢપુર મેં રહ્યો, સંત હરિભક્ત કો ઉપદેશ તુમ દિયો;

હાં પ્રેમ સરિતા મેં પુલકિત કિયો તુમ              આયો-ર

જીવન કી રાહ પે ઉન્હે ચલના શિખા દિયા, સમશેર" કી જગા પે માલા થમા દિયા';

ભુલે હુએ ઈન્સાન કો દિખાયો રાહ તુમ...       આયો-૩

કર્મી ન આયા હૈ તૂ કર્ભી ના આયેગા, ભજે જો નામ તેરા પરમ ધામ પાયેગા;

મુક્તો કે સાથ સાથ હમે ધામ દિયો તુમ...       આયો-૪


મૂળ પદ

છપૈયાકે નિવાસી નમું બાર બાર હું, આયો શરન તિહારી શ્રીજી તાર તાર તું

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮

હસમુખભાઈ પાટડિયા (સ્વરકાર)

Live
Audio
1
0