પ્રભુ એક નામ તેરા સુખકારી,યે દુનિયા હૈ દુઃખકારી ૧/૧

પ્રભુ એક નામ તેરા સુખકારી,યે દુનિયા હૈ દુઃખકારી...   પ્રભુ° ટેક

ગર્ભવાસ મેં ઊલટે મુખ [તન] સે, નૌ-દસ માસ ગુજારી,

બાહિર આય પડા પૃથ્વી પર, માયા લિપટી તુમ્હારી...    પ્રભુ° ૧

બાલપણે મેં પરાધીન નિત, માતા ગોદ ખિલારી,

સુખદુઃખ સબહી વ્યાપત તનમેં, બચન સકે ન ઉચ્ચારી... પ્રભુ° ૨

જોબન મેં નિત કામ સતાવે, મોહ લિયો મન નારી,

બાલ બચ્ચોં કે પાલન કે હિત, પરઘર દાસ ભિખારી...    પ્રભુ° ૩

વૃદ્ધપણે મેં રોગ લગે સબ, કાયા નિર્બલ હારી,

બ્રહ્માનંદ ભજન બિન તુમ્હરે, જન્મમરણ ભય ભારી...      પ્રભુ° ૪

મૂળ પદ

પ્રભુ એક નામ તેરા સુખકારી,યે દુનિયા હૈ દુઃખકારી

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ


શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-સારી

નામ તેરા સુખકારી
Studio
Audio
0
0