બ્રાહ્મે મુહૂર્તે શયનં વિહાય નિજસ્વરૂપં હૃદિ ચિન્તયિત્વા ૧/૧

બ્રાહ્મે મુહૂર્તે શયનં વિહાય

    નિજસ્વરૂપં હૃદિ ચિન્તયિત્વા ।

સ્નાતં વિશુદ્ધં પ્રચુરાભિરદ્ભિઃ

    શ્રીનીલકંઠં હૃદિ ચિન્તયામિ ॥૧॥

શ્વેતં ચ સૂક્ષ્મં પરિધાય વાસઃ

    સિતં દ્વિતીયં વસનં વસિત્વા ।

ચતુષ્ક - પીઠાદ્ દ્રુતમુત્તરન્તં

    શ્રીનીલકંઠં હૃદિ ચિન્તયામિ ॥૨॥

આશૂપવિશ્યા - મલનૈજપીઠે

    વિધાય સન્નૈષ્ઠિક-કર્મ નિત્યમ્ ।

નારાયણં માલિકયા સ્મરન્તં

    શ્રીનીલકંઠં હૃદિ ચિન્તયામિ ॥૩॥

સુગન્ધિના કેસર - ચન્દનેન

    સન્મલ્લિકા - ચંપકપુષ્પહારૈઃ ।

સંપૂજ્યમાનં નિજભક્તવર્યૈઃ

    શ્રીનીલકંઠં હૃદિ ચિન્તયામિ ॥૪॥

કર્ણે દધાનં કુસુમાવતંસં

    શિરઃપટે કૈસુમ-શેખરાલિમ્ ।

કંઠે ચ નાનાવિધ - પુષ્પહારાન્

    શ્રીનીલકંઠં હૃદિ ચિન્તયામિ ॥૫॥

ભક્ષ્યૈશ્ચ ભોજ્યૈઃ સહ લેહ્યચોષ્યૈ-

    ર્દ્રષ્ટ્વા પુરા ભોજનભાજનં ચ ।

પૂરી - મદન્તં ચ સસૂપભક્તં

    શ્રીનીલકંઠં હૃદિ ચિન્તયામિ ॥૬॥

ભક્તૈરનેકૈ ર્મુનિભિર્ગૃહસ્થૈર્

    વૃત્તં સભાયં ભગણૈરિવેન્દુમ્ ।

સહાસ - વક્ત્રામ્બુજ - ચારુનૈત્રં

    શ્રીનીલકંઠં હૃદિ ચિન્તયામિ ॥૭॥

નિઃસીમ - કારુણ્ય - સુધામયેન

    વિલોકનેનાતિમુદા સ્વભક્તમ્ ।

બદ્ધાંજલિં દીનમવેક્ષમાણં

    શ્રીનીલકંઠં હૃદિ ચિન્તયામિ ॥૮॥ 

મૂળ પદ

બ્રાહ્મે મુહૂર્તે શયનં વિહાય નિજસ્વરૂપં હૃદિ ચિન્તયિત્વા

રચયિતા

દીનાનાથ ભટ્ટ

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
યોગીચરણદાસ સ્વામી-BAPS

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી
પરંપરાગત (સ્વરકાર)
સ્તોત્ર સિંધુ
Studio
Audio
0
0
 
અજાણ (ગાયક )
અજાણ રાગ
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી
અજાણ સ્વરકાર
અજાણ
Studio
Audio
0
0
 
અજાણ (ગાયક )
અજાણ રાગ
અજાણ (પ્રકાશક )
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-અતિ સારી
અજાણ સ્વરકાર
અજાણ
Studio
Audio
0
0