વદનતર્જિત - રમ્ય - હિમાંશુકે કમલકોમલ - પત્રવિલોચને-શ્રીવૃષનન્દનાષ્ટકમ્ ૧/૧

વદનતર્જિત - રમ્ય - હિમાંશુકે

    કમલકોમલ - પત્રવિલોચને ।

મદનમોહન - સુન્દર - વિગ્રહે

    ભવહરેઽસ્તુ મનો વૃષનન્દને ॥૧॥

મુનિસમાજ - સદાસન - સંસ્થિતે

    પુરટનૂપુર - રમ્યપદામ્બુજે ।

ઉદરનાભિ - વલિત્રય - રાજિતે

    ભવહરેઽસ્તુ મનો વૃષનન્દને ॥૨॥

કુસુમમાલ - વિશાલભુજાન્તરે

    મધુરહાસવિલાસ-મુખામ્બુજે ।

રુચિર - કેસરચન્દન - ચર્ચિતે

    ભવહરેઽસ્તુ મનો વૃષનન્દને ॥૩॥

જઘન - કાંચન - ભાસુરમેખલે

    લલિતમૌક્તિકહાર - મનોહરે ।

કુટિલ - મંજુલનીલ - શિરોરુહે

    ભવહરેઽસ્તુ મનો વૃષનન્દને ॥૪॥

વિશદચન્દ્ર - કરપ્રભ - શેખરે

    પ્રણતપાપવિનાશ - દિવાકરે ।

ધૃતવલક્ષ - વિશાલ - ઘનામ્બરે

    ભવહરેઽસ્તુ મનો વૃષનન્દને ॥૫॥

ક્ષપિતભક્ત - મનોભવ - વેદને

    કનકભૂષણ - હારિ - કરદ્વયે ।

અરુણરાગ - શિરઃપટ - શોભિતે

    ભવહરેઽસ્તુ મનો વૃષનન્દને ॥૬॥

તિલકલક્ષણ - રાજિત - ગંડકે

    શ્રુતિસિતેતર - બિન્દુ - મનોહરે ।

શ્રવણકુંડલ - શાલિ - કપોલકે

    ભવહરેઽસ્તુ મનો વૃષનન્દને ॥૭॥

મધુરવાક્ય - સુધારસ - પોષકે

    નિજજનોદિત - યોગરહસ્યકે ।

વદતિ સંસદિ કૃષ્ણ - નિરૂપણં

 

    ભવહરેઽસ્તુ મનો વૃષનન્દને ॥૮॥

મૂળ પદ

વદનતર્જિત - રમ્ય - હિમાંશુકે કમલકોમલ - પત્રવિલોચને

રચયિતા

અચિંત્યાનંદ બ્રહ્મચારી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
શુકમુનિદાસ સ્વામી -BAPS

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી
પરંપરાગત (સ્વરકાર)
સ્તોત્ર સિંધુ
Studio
Audio
0
0
 
અજાણ (ગાયક )
અજાણ રાગ
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (B.A.P.S.), શાહીબાગ, અમદાવાદ - 380 004, Gujarat, India Tel: (91-79) 25625151, 25625152, 25621580, 25626560
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-ખૂબ સારી
અજાણ સ્વરકાર
અજાણ
Studio
Audio
0
0