સાહેબકું ભૂલકે બંદે, તું ગાફલ હો રહા ગંદે     3/4

 સાહેબકું ભૂલકે બંદે, તું ગાફલ હો રહા ગંદે;
	ખજીના પાપકા કીના, ધરમકા રાહ નહીં ચિના...૧
કેતા દિન કરેગા મોજું, ચડી હૈ કાલકી ફોજું;
	પકડકે લિયા કે લીતા, જાયગા હાથ લે રીતા...૨
ધરે રહે ધામ ધન ધરની, ત્રિયા રહે આપકી પરની;
	ધરે રહે છોકરા છોરી, લે જાવે ડાર ગલે દોરી...૩
બ્રહ્માનંદ કહત હે સાચી, તામેં તિલભાર નહીં કાચી;
	સબનકું છોડકે જાના, જમનકા માર શિર ખાના...૪ 
 

મૂળ પદ

જગતમેં જીવના થોરા

મળતા રાગ

લાવણી

રચયિતા

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

ફોટો

કિર્તન ઓડિયો / વિડિયો યાદી

ગાયક રાગ પ્રકાશક    
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા ઓડિયો/વિડિયો લાઇવ /સ્ટુડિયો
   
સાંભળોગાયકરાગપ્રકાશકરેકોર્ડીંગ ગુણવત્તાસ્વરકારસીડીનું નામલાઇવ/ સ્ટુડિયોઓડિયો/ વિડિયોRating
નમુનો
આખું
ડાઉનલોડ
હસમુખભાઈ પાટડિયા

શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ડ્રાઈવઇન રોડ,મેમનગર,અમદાવાદ.ફોનનં. +૯૧ ૭૯ ૨૭૯૧૨૫૯૧/૯૨/૯૩ મો.+૯૧ ૯૮૨૫૨૧૦૦૯૬) તથા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુલ (ગોંડલ રોડ,રાજકોટ.ફોન નં +૯૧૨૮૧ ૨૩૭૭૭૦૧/૨ મો.+૯૧ ૯૮૫૨૫૧૧૧૬૮
રેકોર્ડીંગ ગુણવત્તા-અતિ સારી
પરંપરાગત (સ્વરકાર)
અજાણ
Studio
Audio
0
0